ADSL 10

Download do 10 Mbit/s Upload do 1024 kbit/s

* cijene su informativnog karaktera i moguće su promjene u odnosu na cijene sa web-a. Za točan izračun cijene molimo Vas da se obratite našem odjelu prodaje.
Ukupna mjesečna naknadaHRK

Jednokratni iznos uplate

Jednokratni troškovi aktivacije:

 Jednokratni troškovi instalacije:

 

Intersat

Intersat